4 OCEAN d.o.o. za trgovinu i usluge

OIB: 73732038455
Adresa: Galižana (Grad Vodnjan - Dignano), Limido dele Roje 31

Direktor/uprava:

Massimiliano Pasquetto

(Santa Lucia di Piave (TV))
Funkcija: član uprave

4 OCEAN d.o.o. za trgovinu i usluge - Financijski podaci

Ukupni prihodi: 118.617 kn
Ukupni rashodi: 125.919 kn
Neto dobit/gubitak: -7.302 kn.

Prikaz finacijskih podatka FINA-e za prošlu financijsku godinu.

Prikazuju se samo osnovni podaci.

118.617 kn

Ukupni prihod

125.919 kn

Ukupni rashod

-

Dobit

7.302 kn

Gubitak


4 OCEAN d.o.o. za trgovinu i usluge - Podaci o plaći

Broj zaposlenih: 1 osoba.
Prosječna plaća: 4.619 kn

Prosjek neto plaće u RH za 2018.

6.242 kuna
Prosječna plaća: 4 OCEAN D.O.O..

4.619 kn

Povezane osobe

OSNIVAČI/ČLANOVI DRUŠTVA

Massimiliano Pasquetto
Grad: Santa Lucia di Piave (TV)
Funkcija: - jedini član d.o.o. ,
Vlasnik je: osoba
Link na osobu: Massimiliano Pasquetto


STATISTIKA - PODACI

Matični: 4520912
Naziv poslovnog subjekta: 4 OCEAN d.o.o. za trgovinu i usluge
Pošta: 52100
Mjesto: PULA
Adresa: CISCUTTIJEVA 3
Šifra općine: 502
Naziv općine: VODNJAN
NKD djeltanosti: 4690
Opis šifre djelatnosti: Nespecijalizirana trgovina na veliko

PRAVOSUDJE

Godina osnivanja: 2016
Trgovački sud: Pazin
MBS: 130055304

Link na pravosudni registar: 4 OCEAN d.o.o. za trgovinu i usluge - Pravosudje - Registar