Svi podaci o tvrtki 4 OCEAN d.o.o. za trgovinu i usluge

Financijski podaci po godinama za

4 OCEAN d.o.o. za trgovinu i usluge

Ukupni prihodi

3.598.422 kn

2017

14.036 kn

2018

871.537 kn

2019

44.498 kn

2020

Ukupni rashodi

3.298.690 kn

2017

203.226 kn

2018

1.070.252 kn

2019

309.970 kn

2020

Dobit/Gubitak

2017: 299.732 kn
2018: -189.190 kn
2019: -198.715 kn
2020: -265.472 kn

Broj zaposlenih

1

2017

1

2018

1

2019

1

2020

Prosječna plaća

Prosjek neto plaće u RH za 2018.

6.242 kuna
Prosječna plaća za 2017. godinu: 4 OCEAN D.O.O..

3.010 kn
Prosječna plaća za 2018. godinu: 4 OCEAN D.O.O..

4.082 kn
Prosječna plaća za 2019. godinu: 4 OCEAN D.O.O..

4.255 kn
Prosječna plaća za 2020. godinu: 4 OCEAN D.O.O..

4.417 kn