ISTARSKI PORTAL d.o.o. za trgovinu, usluge, izdavačku i tiskarsku djelatnost

OIB: 70704729618
Adresa: Labin (Grad Labin), Mate Blažine 4

Direktor/uprava:

Eleonora Vlačić

(Labin)
Funkcija: prokurist

Nenad Ćakić

(Labin)
Funkcija: član uprave

ISTARSKI PORTAL d.o.o. za trgovinu, usluge, izdavačku i tiskarsku djelatnost - Financijski podaci

Ukupni prihodi: 794.144 kn
Ukupni rashodi: 723.485 kn
Neto dobit/gubitak: 59.984 kn.

Prikaz finacijskih podatka FINA-e za prošlu financijsku godinu.

Prikazuju se samo osnovni podaci.

794.144 kn

Ukupni prihod

723.485 kn

Ukupni rashod

59.984 kn

Dobit

-

Gubitak


ISTARSKI PORTAL d.o.o. za trgovinu, usluge, izdavačku i tiskarsku djelatnost - Podaci o plaći

Broj zaposlenih: 3 osoba.
Prosječna plaća: 7.055 kn

Prosjek neto plaće u RH za 2018.

6.242 kuna
Prosječna plaća: ISTARSKI PORTAL D.O.O. LABIN.

7.055 kn

Povezane osobe

OSNIVAČI/ČLANOVI DRUŠTVA

Eleonora Vlačić
Grad: Labin
Funkcija: - član društva ,
Vlasnik je: osoba
Link na osobu: Eleonora Vlačić

Nenad Ćakić
Grad: Labin
Funkcija: - član društva ,
Vlasnik je: osoba
Link na osobu: Nenad Ćakić


STATISTIKA - PODACI

Matični: 2926229
Naziv poslovnog subjekta: ISTARSKI PORTAL d.o.o. za trgovinu, usluge, izdavačku i tiskarsku djelatnost
Pošta: 52220
Mjesto: LABIN
Adresa: MATE BLAŽINE 4
Šifra općine: 222
Naziv općine: LABIN
NKD djeltanosti: 5813
Opis šifre djelatnosti: Izdavanje novina

PRAVOSUDJE

Godina osnivanja: 2012
Trgovački sud: Pazin
MBS: 040290928

Link na pravosudni registar: ISTARSKI PORTAL d.o.o. za trgovinu, usluge, izdavačku i tiskarsku djelatnost - Pravosudje - Registar