4 FRATELLI LIFESTYLE FASHION d.o.o.za trgovinu i usluge

OIB: 89963395046
Adresa: Poreč (Grad Poreč - Parenzo), Decumanus 12

Direktor/uprava:

BURIM BERISHA

(Poreč - Parenzo)
Funkcija: direktor

4 FRATELLI LIFESTYLE FASHION d.o.o.za trgovinu i usluge - Financijski podaci

Ukupni prihodi: 18.600 kn
Ukupni rashodi: 83.360 kn
Neto dobit/gubitak: -64.760 kn.

Prikaz finacijskih podatka FINA-e za prošlu financijsku godinu.

Prikazuju se samo osnovni podaci.

18.600 kn

Ukupni prihod

83.360 kn

Ukupni rashod

-

Dobit

64.760 kn

Gubitak


4 FRATELLI LIFESTYLE FASHION d.o.o.za trgovinu i usluge - Podaci o plaći

Broj zaposlenih: 1 osoba.
Prosječna plaća: 3.846 kn

Prosjek neto plaće u RH za 2018.

6.242 kuna
Prosječna plaća: 4 FRATELLI LIFESTYLE FASHION D.O.O..

3.846 kn

Povezane osobe

OSNIVAČI/ČLANOVI DRUŠTVA

BURIM BERISHA
Grad: Poreč - Parenzo
Funkcija: - jedini član d.o.o. ,
Vlasnik je: osoba
Link na osobu: BURIM BERISHA


STATISTIKA - PODACI

Matični: 4372158
Naziv poslovnog subjekta: 4 FRATELLI LIFESTYLE FASHION d.o.o.za trgovinu i usluge
Pošta: 52440
Mjesto: POREČ
Adresa: DECUMANUS 12
Šifra općine: 348
Naziv općine: POREČ
NKD djeltanosti: 4751
Opis šifre djelatnosti: Trgovina na malo tekstilom u specijaliziranim prodavaonicama

PRAVOSUDJE

Godina osnivanja: 2015
Trgovački sud: Pazin
MBS: 130046248

Link na pravosudni registar: 4 FRATELLI LIFESTYLE FASHION d.o.o.za trgovinu i usluge - Pravosudje - Registar