U Zračnoj luci Pula u rujnu je bilo 90 % manje putnika u odnosu na isti mjesec prošle godine

9.10.2020.

Na početku smo listopada što znači da su hrvatske zračne luke objavile svoju rujansku statistku. Donosimo vam konkretne brojke i kratku analizu prethodnog mjeseca, kao i brojke od siječnja do rujna iz 7 zračnih luka u Hrvatskoj.

U najvećoj hrvatskoj zračnoj luci, Zračnoj luci Zagreb, u rujnu je zabilježeno 65.963 putnika, što je 81.16% manje u odnosu na isti mjesec prošle godine (350.138).

Od siječnja do kraja rujna kroz ovu je zračnu luku prošlo 785.321 putnika, dok je u istom razdoblju prošle godine zabilježeno njih 2.626.511.

U Zračnoj luci Split u rujnu je bilo 75.881 putnika, što je 83.86% manje u odnosu na isti mjesec prošle godine (470.102).

Od siječnja do kraja rujna kroz ovu je zračnu luku prošlo 631.774 putnika, dok je u istom razdoblju prošle godine zabilježeno njih 2.967.530.

U Zračnoj luci Dubrovnik u rujnu je bilo 40.952 putnika, što je 89.91% manje u odnosu na prošlogodišnji rujan (405.924).

Od siječnja do kraja rujna kroz Zračnu luku Dubrovnik prošlo je 306.949 putnika, dok je u istom razdoblju prošle godine zabilježeno 2.504.946 putnika.

U Zračnoj luci Pula u rujnu je bilo 11.339 putnika, što je 90.80% manje u odnosu na isti mjesec prošle godine (123.354).

Od siječnja do kraja rujna kroz ovu je zračnu luku prošlo 77.196 putnika, dok je u istom razdoblju prošle godine zabilježeno njih 731.805, više na croatianaviation.com.


Kategorije poslovnih subjekata