LJEKARNA GRAHOVAC

OIB: 86500339360
Adresa: TRG I ISTARSKE BRIGADE 5,PULA

Direktor/uprava:

LJEKARNA GRAHOVAC - Financijski podaci

Ukupni prihodi: 21.555.781 kn
Ukupni rashodi: 18.656.781 kn
Neto dobit/gubitak: 2.899.000 kn.

Prikaz finacijskih podatka FINA-e za prošlu financijsku godinu.

Prikazuju se samo osnovni podaci.

21.555.781 kn

Ukupni prihod

18.656.781 kn

Ukupni rashod

2.899.000 kn

Dobit

-

Gubitak


LJEKARNA GRAHOVAC - Podaci o plaći

Broj zaposlenih: 9 osoba.
Prosječna plaća: 7.920 kn

Prosjek neto plaće u RH za 2018.

6.242 kuna
Prosječna plaća: LJEKARNA GRAHOVAC.

7.920 kn

Povezane osobe

OSNIVAČI/ČLANOVI DRUŠTVA


STATISTIKA - PODACI

Matični: 80070647
Naziv poslovnog subjekta: LJEKARNA GRAHOVAC
Pošta: 52100
Mjesto: PULA
Adresa: TRG I ISTARSKE BRIGADE 5
Šifra općine: 359
Naziv općine: PULA
NKD djeltanosti: 4773
Opis šifre djelatnosti: Ljekarne

PRAVOSUDJE

Godina osnivanja: -
Trgovački sud: Pazin
MBS: ljekarna-162981

Link na pravosudni registar: LJEKARNA GRAHOVAC - Pravosudje - Registar