LJEKARNA OZANA HRELJA TOMIŠIĆ

OIB: 11480985733
Adresa: 9.RUJNA 5,ŽMINJ

Direktor/uprava:

LJEKARNA OZANA HRELJA TOMIŠIĆ - Financijski podaci

Ukupni prihodi: 5.079.758 kn
Ukupni rashodi: 4.897.672 kn
Neto dobit/gubitak: 182.086 kn.

Prikaz finacijskih podatka FINA-e za prošlu financijsku godinu.

Prikazuju se samo osnovni podaci.

5.079.758 kn

Ukupni prihod

4.897.672 kn

Ukupni rashod

182.086 kn

Dobit

-

Gubitak


LJEKARNA OZANA HRELJA TOMIŠIĆ - Podaci o plaći

Broj zaposlenih: 3 osoba.
Prosječna plaća: 10.298 kn

Prosjek neto plaće u RH za 2018.

6.242 kuna
Prosječna plaća: LJEKARNA OZANA HRELJA TOMIŠIĆ.

10.298 kn

Povezane osobe

OSNIVAČI/ČLANOVI DRUŠTVA


STATISTIKA - PODACI

Matični: 80072445
Naziv poslovnog subjekta: LJEKARNA OZANA HRELJA TOMIŠIĆ
Pošta: 52341
Mjesto: ŽMINJ
Adresa: 9.RUJNA 5
Šifra općine: 531
Naziv općine: ŽMINJ
NKD djeltanosti: 4773
Opis šifre djelatnosti: Ljekarne

PRAVOSUDJE

Godina osnivanja: -
Trgovački sud: Pazin
MBS: ljekarna-162971

Link na pravosudni registar: LJEKARNA OZANA HRELJA TOMIŠIĆ - Pravosudje - Registar