LJEKARNA OZANA HRELJA TOMIŠIĆ

OIB: 11480985733
Adresa: 9.RUJNA 5,ŽMINJ

Direktor/uprava:

LJEKARNA OZANA HRELJA TOMIŠIĆ - Financijski podaci

Ukupni prihodi: 4.731.994 kn
Ukupni rashodi: 4.652.082 kn
Neto dobit/gubitak: 64.159 kn.

Prikaz finacijskih podatka FINA-e za prošlu financijsku godinu.

Prikazuju se samo osnovni podaci.

4.731.994 kn

Ukupni prihod

4.652.082 kn

Ukupni rashod

64.159 kn

Dobit

-

Gubitak


LJEKARNA OZANA HRELJA TOMIŠIĆ - Podaci o plaći

Broj zaposlenih: 4 osoba.
Prosječna plaća: 7.307 kn

Prosjek neto plaće u RH za 2017.

5.960 kuna
Prosječna plaća: LJEKARNA OZANA HRELJA TOMIŠIĆ.

7.307 kn

Povezane osobe

OSNIVAČI/ČLANOVI DRUŠTVA


STATISTIKA - PODACI

Matični: 80072445
Naziv poslovnog subjekta: LJEKARNA OZANA HRELJA TOMIŠIĆ
Pošta: 52341
Mjesto: ŽMINJ
Adresa: 9.RUJNA 5
Šifra općine: 531
Naziv općine: ŽMINJ
NKD djeltanosti: 4773
Opis šifre djelatnosti: Ljekarne

PRAVOSUDJE

Godina osnivanja: -
Trgovački sud: Pazin
MBS: ljekarna-162971

Link na pravosudni registar: LJEKARNA OZANA HRELJA TOMIŠIĆ - Pravosudje - Registar