PRIVATNA LJEKARNA MARICA JELČIĆ

OIB: 85074736347
Adresa: FLANATIČKA 14,PULA

Direktor/uprava:

PRIVATNA LJEKARNA MARICA JELČIĆ - Financijski podaci

Ukupni prihodi: 10.571.700 kn
Ukupni rashodi: 10.166.176 kn
Neto dobit/gubitak: 331.924 kn.

Prikaz finacijskih podatka FINA-e za prošlu financijsku godinu.

Prikazuju se samo osnovni podaci.

10.571.700 kn

Ukupni prihod

10.166.176 kn

Ukupni rashod

331.924 kn

Dobit

-

Gubitak


PRIVATNA LJEKARNA MARICA JELČIĆ - Podaci o plaći

Broj zaposlenih: 5 osoba.
Prosječna plaća: 10.445 kn

Prosjek neto plaće u RH za 2017.

5.960 kuna
Prosječna plaća: PRIVATNA LJEKARNA MARICA JELČIĆ.

10.445 kn

Povezane osobe

OSNIVAČI/ČLANOVI DRUŠTVA


STATISTIKA - PODACI

Matični: 80070612
Naziv poslovnog subjekta: PRIVATNA LJEKARNA MARICA JELČIĆ
Pošta: 52100
Mjesto: PULA
Adresa: FLANATIČKA 14
Šifra općine: 359
Naziv općine: PULA
NKD djeltanosti: 4773
Opis šifre djelatnosti: Ljekarne

PRAVOSUDJE

Godina osnivanja: -
Trgovački sud: Pazin
MBS: ljekarna-162970

Link na pravosudni registar: PRIVATNA LJEKARNA MARICA JELČIĆ - Pravosudje - Registar