PRIVATNA LJEKARNA MARICA JELČIĆ

OIB: 85074736347
Adresa: FLANATIČKA 14,PULA

Direktor/uprava:

PRIVATNA LJEKARNA MARICA JELČIĆ - Financijski podaci

Ukupni prihodi: 10.433.216 kn
Ukupni rashodi: 9.942.881 kn
Neto dobit/gubitak: 490.335 kn.

Prikaz finacijskih podatka FINA-e za prošlu financijsku godinu.

Prikazuju se samo osnovni podaci.

10.433.216 kn

Ukupni prihod

9.942.881 kn

Ukupni rashod

490.335 kn

Dobit

-

Gubitak


PRIVATNA LJEKARNA MARICA JELČIĆ - Podaci o plaći

Broj zaposlenih: 7 osoba.
Prosječna plaća: 7.240 kn

Prosjek neto plaće u RH za 2018.

6.242 kuna
Prosječna plaća: PRIVATNA LJEKARNA MARICA JELČIĆ.

7.240 kn

Povezane osobe

OSNIVAČI/ČLANOVI DRUŠTVA


STATISTIKA - PODACI

Matični: 80070612
Naziv poslovnog subjekta: PRIVATNA LJEKARNA MARICA JELČIĆ
Pošta: 52100
Mjesto: PULA
Adresa: FLANATIČKA 14
Šifra općine: 359
Naziv općine: PULA
NKD djeltanosti: 4773
Opis šifre djelatnosti: Ljekarne

PRAVOSUDJE

Godina osnivanja: -
Trgovački sud: Pazin
MBS: ljekarna-162970

Link na pravosudni registar: PRIVATNA LJEKARNA MARICA JELČIĆ - Pravosudje - Registar