Svi podaci o tvrtki JAVNI BILJEŽNIK ALEKSANDRA MICELLI

Financijski podaci po godinama za

JAVNI BILJEŽNIK ALEKSANDRA MICELLI

Ukupni prihodi

1.545.103 kn

2017

1.783.330 kn

2018

Ukupni rashodi

1.433.401 kn

2017

1.641.431 kn

2018

Dobit/Gubitak

2017: 111.702 kn
2018: 141.899 kn

Broj zaposlenih

6

2017

6

2018

Prosječna plaća

Prosjek neto plaće u RH za 2018.

6.242 kuna
Prosječna plaća za 2017. godinu: JAVNI BILJEŽNIK ALEKSANDRA MICELLI.

6.710 kn
Prosječna plaća za 2018. godinu: JAVNI BILJEŽNIK ALEKSANDRA MICELLI.

6.534 kn