Svi podaci o tvrtki APEIRON EON D.O.O.

Financijski podaci po godinama za

APEIRON EON D.O.O.

Ukupni prihodi

50.000 kn

2020

2.532.614 kn

2021

Ukupni rashodi

2.895 kn

2020

2.367.035 kn

2021

Dobit/Gubitak

2020: 41.452 kn
2021: 149.021 kn

Broj zaposlenih

0

2020

5

2021

Prosječna plaća

Prosjek neto plaće u RH za 2018.

6.242 kuna
Prosječna plaća za 2021. godinu: APEIRON EON D.O.O..

5.507 kn