Svi podaci o tvrtki 4 THE WORLD D.O.O.

Financijski podaci po godinama za

4 THE WORLD D.O.O.

Ukupni prihodi

-

2019

281.378 kn

2020

Ukupni rashodi

3.434 kn

2019

3.128 kn

2020

Dobit/Gubitak

2019: -3.434 kn
2020: 245.272 kn

Broj zaposlenih

0

2019

0

2020

Prosječna plaća

Prosjek neto plaće u RH za 2018.

6.242 kuna
Prosječna plaća za 2019. godinu: 4 THE WORLD D.O.O..

0 kn