Svi podaci o tvrtki 2 CUTE J.D.O.O

Financijski podaci po godinama za

2 CUTE J.D.O.O

Ukupni prihodi

77.925 kn

2019

71.870 kn

2020

Ukupni rashodi

76.291 kn

2019

122.275 kn

2020

Dobit/Gubitak

2019: 1.438 kn
2020: -50.405 kn

Broj zaposlenih

0

2019

0

2020

Prosječna plaća

Prosjek neto plaće u RH za 2018.

6.242 kuna
Prosječna plaća za 2019. godinu: 2 CUTE J.D.O.O.

0 kn