Svi podaci o tvrtki ANCUI J.D.O.O

Financijski podaci po godinama za

ANCUI J.D.O.O

Ukupni prihodi

32.827 kn

2019

52.077 kn

2020

93.865 kn

2021

Ukupni rashodi

123.216 kn

2019

133.587 kn

2020

159.768 kn

2021

Dobit/Gubitak

2019: -90.389 kn
2020: -81.510 kn
2021: -65.903 kn

Broj zaposlenih

1

2019

1

2020

1

2021

Prosječna plaća

Prosjek neto plaće u RH za 2018.

6.242 kuna
Prosječna plaća za 2019. godinu: ANCUI J.D.O.O.

4.246 kn
Prosječna plaća za 2020. godinu: ANCUI J.D.O.O.

4.409 kn
Prosječna plaća za 2021. godinu: ANCUI J.D.O.O.

4.652 kn