Svi podaci o tvrtki BEDA & CINTO j.d.o.o. za usluge

Financijski podaci po godinama za

BEDA & CINTO j.d.o.o. za usluge

Ukupni prihodi

110.874 kn

2017

273.424 kn

2018

251.345 kn

2019

33.246 kn

2020

6.029 kn

2021

Ukupni rashodi

104.549 kn

2017

269.193 kn

2018

243.852 kn

2019

32.652 kn

2020

17.533 kn

2021

Dobit/Gubitak

2017: 6.325 kn
2018: 4.231 kn
2019: 6.532 kn
2020: 523 kn
2021: -11.504 kn

Broj zaposlenih

0

2017

0

2018

0

2019

0

2020

0

2021

Prosječna plaća

Prosjek neto plaće u RH za 2018.

6.242 kuna
Prosječna plaća za 2018. godinu: BEDA & CINTO J.D.O.O..

0 kn
Prosječna plaća za 2019. godinu: BEDA & CINTO J.D.O.O.

0 kn
Prosječna plaća za 2021. godinu: BEDA & CINTO J.D.O.O.

0 kn