Svi podaci o tvrtki CAPITAL EXECUTIVE GROUP d.o.o. za usluge u likvidaciji

Financijski podaci po godinama za

CAPITAL EXECUTIVE GROUP d.o.o. za usluge u likvidaciji

Ukupni prihodi

4.778.939 kn

2017

Ukupni rashodi

2.934.341 kn

2017

Dobit/Gubitak

2017: 1.844.598 kn

Broj zaposlenih

0

2017

Prosječna plaća

Prosjek neto plaće u RH za 2018.

6.242 kuna