Svi podaci o tvrtki 3 D d.o.o. za turizam i turistička agencija

Financijski podaci po godinama za

3 D d.o.o. za turizam i turistička agencija

Ukupni prihodi

1.782.540 kn

2017

2.563.028 kn

2019

1.229.660 kn

2020

Ukupni rashodi

1.683.247 kn

2017

2.260.763 kn

2019

1.929.094 kn

2020

Dobit/Gubitak

2017: 99.293 kn
2019: 262.378 kn
2020: -699.434 kn

Broj zaposlenih

3

2017

4

2019

5

2020

Prosječna plaća

Prosjek neto plaće u RH za 2018.

6.242 kuna
Prosječna plaća za 2017. godinu: 3 D D.O.O..

3.745 kn
Prosječna plaća za 2019. godinu: 3 D D.O.O..

4.084 kn
Prosječna plaća za 2020. godinu: 3 D D.O.O..

3.503 kn