Financijski podaci po godinama za

ING. LABOS d.o.o. za projektiranje i usluge

Ukupni prihodi

338.615 kn

2017

441.211 kn

2018

Ukupni rashodi

278.736 kn

2017

354.516 kn

2018

Dobit/Gubitak

2017: 59.879 kn
2018: 86.695 kn

Broj zaposlenih

1

2017

1

2018

Prosječna plaća

Prosjek neto plaće u RH za 2018.

6.242 kuna
Prosječna plaća za 2017. godinu: ING.LABOS D.O.O..

4.100 kn
Prosječna plaća za 2018. godinu: ING.LABOS D.O.O..

4.192 kn