Svi podaci o tvrtki Aktiv Turist d.o.o. za usluge i turistička agencija

Financijski podaci po godinama za

Aktiv Turist d.o.o. za usluge i turistička agencija

Ukupni prihodi

-

2017

-

2019

-

2020

-

2021

Ukupni rashodi

1.267 kn

2017

2.338 kn

2019

2.521 kn

2020

2.352 kn

2021

Dobit/Gubitak

2017: -1.267 kn
2019: -2.338 kn
2020: -2.521 kn
2021: -2.352 kn

Broj zaposlenih

0

2017

0

2019

0

2020

0

2021

Prosječna plaća

Prosjek neto plaće u RH za 2018.

6.242 kuna
Prosječna plaća za 2019. godinu: AKTIV TURIST D.O.O..

0 kn
Prosječna plaća za 2021. godinu: AKTIV TURIST D.O.O..

0 kn