Svi podaci o tvrtki AEDIFICA 09 d.o.o. za usluge i konzalting

Financijski podaci po godinama za

AEDIFICA 09 d.o.o. za usluge i konzalting

Ukupni prihodi

29.236 kn

2017

256.092 kn

2019

Ukupni rashodi

31.388 kn

2017

232.452 kn

2019

Dobit/Gubitak

2017: -2.152 kn
2019: 20.803 kn

Broj zaposlenih

1

2017

1

2019

Prosječna plaća

Prosjek neto plaće u RH za 2018.

6.242 kuna
Prosječna plaća za 2017. godinu: AEDIFICA -9 D.O.O..

504 kn
Prosječna plaća za 2019. godinu: AEDIFICA 09 D.O.O..

3.570 kn