Svi podaci o tvrtki C.S. Yacht servis d.o.o. za turizam i putnička agencija

Financijski podaci po godinama za

C.S. Yacht servis d.o.o. za turizam i putnička agencija

Ukupni prihodi

954.645 kn

2017

1.166.423 kn

2018

929.181 kn

2019

943.473 kn

2020

1.491.423 kn

2021

Ukupni rashodi

964.291 kn

2017

991.438 kn

2018

1.035.089 kn

2019

1.042.974 kn

2020

1.456.431 kn

2021

Dobit/Gubitak

2017: -9.646 kn
2018: 174.985 kn
2019: -105.908 kn
2020: -99.501 kn
2021: 34.992 kn

Broj zaposlenih

2

2017

3

2018

2

2019

2

2020

2

2021

Prosječna plaća

Prosjek neto plaće u RH za 2018.

6.242 kuna
Prosječna plaća za 2017. godinu: C.S.YACHT SERVIS D.O.O..

9.630 kn
Prosječna plaća za 2018. godinu: C.S.YACHT SERVIS D.O.O..

6.820 kn
Prosječna plaća za 2019. godinu: C.S.YACHT SERVIS D.O.O..

11.436 kn
Prosječna plaća za 2020. godinu: C.S.YACHT SERVIS D.O.O..

10.326 kn
Prosječna plaća za 2021. godinu: C.S. YACHT SERVIS D.O.O..

9.948 kn