Svi podaci o tvrtki AD-DA, d.o.o. za proizvodnju elektroničkih uređaja i trgovinu

Financijski podaci po godinama za

AD-DA, d.o.o. za proizvodnju elektroničkih uređaja i trgovinu

Ukupni prihodi

140.817 kn

2017

166.796 kn

2018

144.838 kn

2019

193.733 kn

2020

Ukupni rashodi

171.468 kn

2017

221.412 kn

2018

207.610 kn

2019

252.259 kn

2020

Dobit/Gubitak

2017: -30.651 kn
2018: -54.616 kn
2019: -62.772 kn
2020: -58.526 kn

Broj zaposlenih

1

2017

1

2018

1

2019

1

2020

Prosječna plaća

Prosjek neto plaće u RH za 2018.

6.242 kuna
Prosječna plaća za 2017. godinu: AD-DA d.o.o..

4.875 kn
Prosječna plaća za 2018. godinu: AD-DA DOO.

4.874 kn
Prosječna plaća za 2019. godinu: AD-DA DOO.

4.879 kn
Prosječna plaća za 2020. godinu: AD-DA DOO.

4.932 kn