PAIĆ ČERIN MARINA JAVNI BILJEŽNIK

OIB: 87902022150
Adresa: OLGE BAN 8,PULA

Direktor/uprava:

PAIĆ ČERIN MARINA JAVNI BILJEŽNIK - Financijski podaci

Ukupni prihodi: 1.451.120 kn
Ukupni rashodi: 1.275.787 kn
Neto dobit/gubitak: 175.333 kn.

Prikaz finacijskih podatka FINA-e za prošlu financijsku godinu.

Prikazuju se samo osnovni podaci.

1.451.120 kn

Ukupni prihod

1.275.787 kn

Ukupni rashod

175.333 kn

Dobit

-

Gubitak


PAIĆ ČERIN MARINA JAVNI BILJEŽNIK - Podaci o plaći

Broj zaposlenih: 7 osoba.
Prosječna plaća: 6.766 kn

Prosjek neto plaće u RH za 2018.

6.242 kuna
Prosječna plaća: PAIĆ ČERIN MARINA JAVNI BILJEŽNIK.

6.766 kn

Povezane osobe

OSNIVAČI/ČLANOVI DRUŠTVA


STATISTIKA - PODACI

Matični: 80167292
Naziv poslovnog subjekta: PAIĆ ČERIN MARINA JAVNI BILJEŽNIK
Pošta: 52100
Mjesto: PULA
Adresa: OLGE BAN 8
Šifra općine: 359
Naziv općine: PULA
NKD djeltanosti: 6910
Opis šifre djelatnosti: Pravne djelatnosti

PRAVOSUDJE

Godina osnivanja: -
Trgovački sud: Pazin
MBS: biljeznik-162965

Link na pravosudni registar: PAIĆ ČERIN MARINA JAVNI BILJEŽNIK - Pravosudje - Registar