JAVNI BILJEŽNIK ĐORDANO PAHOVIĆ

OIB: 31421265919
Adresa: TRG J. RAKOVCA 5,POREČ

Direktor/uprava:

JAVNI BILJEŽNIK ĐORDANO PAHOVIĆ - Financijski podaci

Ukupni prihodi: 1.273.452 kn
Ukupni rashodi: 1.125.239 kn
Neto dobit/gubitak: 148.213 kn.

Prikaz finacijskih podatka FINA-e za prošlu financijsku godinu.

Prikazuju se samo osnovni podaci.

1.273.452 kn

Ukupni prihod

1.125.239 kn

Ukupni rashod

148.213 kn

Dobit

-

Gubitak


JAVNI BILJEŽNIK ĐORDANO PAHOVIĆ - Podaci o plaći

Broj zaposlenih: 5 osoba.
Prosječna plaća: 7.868 kn

Prosjek neto plaće u RH za 2018.

6.242 kuna
Prosječna plaća: JAVNI BILJEŽNIK ĐORDANO PAHOVIĆ.

7.868 kn

Povezane osobe

OSNIVAČI/ČLANOVI DRUŠTVA


STATISTIKA - PODACI

Matični: 80166008
Naziv poslovnog subjekta: JAVNI BILJEŽNIK ĐORDANO PAHOVIĆ
Pošta: 52440
Mjesto: POREČ
Adresa: TRG J.RAKOVCA 5
Šifra općine: 348
Naziv općine: POREČ
NKD djeltanosti: 6910
Opis šifre djelatnosti: Pravne djelatnosti

PRAVOSUDJE

Godina osnivanja: -
Trgovački sud: Pazin
MBS: biljeznik-162955

Link na pravosudni registar: JAVNI BILJEŽNIK ĐORDANO PAHOVIĆ - Pravosudje - Registar