JAVNI BILJEŽNIK PERKOVIĆ DIVNA

OIB: 26497199879
Adresa: MLETAČKA 2,PULA

Direktor/uprava:

JAVNI BILJEŽNIK PERKOVIĆ DIVNA - Financijski podaci

Ukupni prihodi: 410.186 kn
Ukupni rashodi: 441.452 kn
Neto dobit/gubitak: -31.266 kn.

Prikaz finacijskih podatka FINA-e za prošlu financijsku godinu.

Prikazuju se samo osnovni podaci.

410.186 kn

Ukupni prihod

441.452 kn

Ukupni rashod

-

Dobit

31.266 kn

Gubitak


JAVNI BILJEŽNIK PERKOVIĆ DIVNA - Podaci o plaći

Broj zaposlenih: 3 osoba.
Prosječna plaća: 4.938 kn

Prosjek neto plaće u RH za 2018.

6.242 kuna
Prosječna plaća: JAVNI BILJEŽNIK PERKOVIĆ DIVNA.

4.938 kn

Povezane osobe

OSNIVAČI/ČLANOVI DRUŠTVA


STATISTIKA - PODACI

Matični: 80166121
Naziv poslovnog subjekta: JAVNI BILJEŽNIK PERKOVIĆ DIVNA
Pošta: 52100
Mjesto: PULA
Adresa: MLETAČKA 2
Šifra općine: 359
Naziv općine: PULA
NKD djeltanosti: 8423
Opis šifre djelatnosti: Sudske i pravosudne djelatnosti

PRAVOSUDJE

Godina osnivanja: -
Trgovački sud: Pazin
MBS: biljeznik-162954

Link na pravosudni registar: JAVNI BILJEŽNIK PERKOVIĆ DIVNA - Pravosudje - Registar