HRVATIN MARIJA JAVNI BILJEŽNIK

OIB: 07672878675
Adresa: 8. MARTA 1,POREČ

Direktor/uprava:

HRVATIN MARIJA JAVNI BILJEŽNIK - Financijski podaci

Ukupni prihodi: 1.439.736 kn
Ukupni rashodi: 1.148.414 kn
Neto dobit/gubitak: 256.363 kn.

Prikaz finacijskih podatka FINA-e za prošlu financijsku godinu.

Prikazuju se samo osnovni podaci.

1.439.736 kn

Ukupni prihod

1.148.414 kn

Ukupni rashod

256.363 kn

Dobit

-

Gubitak


HRVATIN MARIJA JAVNI BILJEŽNIK - Podaci o plaći

Broj zaposlenih: 4 osoba.
Prosječna plaća: 8.051 kn

Prosjek neto plaće u RH za 2017.

5.960 kuna
Prosječna plaća: HRVATIN MARIJA JAVNI BILJEŽNIK.

8.051 kn

Povezane osobe

OSNIVAČI/ČLANOVI DRUŠTVA


STATISTIKA - PODACI

Matični: 80413030
Naziv poslovnog subjekta: HRVATIN MARIJA JAVNI BILJEŽNIK
Pošta: 52440
Mjesto: POREČ
Adresa: 8. MARTA 1
Šifra općine: 348
Naziv općine: POREČ
NKD djeltanosti: 6910
Opis šifre djelatnosti: Pravne djelatnosti

PRAVOSUDJE

Godina osnivanja: -
Trgovački sud: Pazin
MBS: biljeznik-162951

Link na pravosudni registar: HRVATIN MARIJA JAVNI BILJEŽNIK - Pravosudje - Registar