JAVNI BILJEŽNIK - TANJA FERENC

OIB: 01402905190
Adresa: TRG SLOBODE 2,POREČ

Direktor/uprava:

JAVNI BILJEŽNIK - TANJA FERENC - Financijski podaci

Ukupni prihodi: 1.565.197 kn
Ukupni rashodi: 1.173.309 kn
Neto dobit/gubitak: 342.102 kn.

Prikaz finacijskih podatka FINA-e za prošlu financijsku godinu.

Prikazuju se samo osnovni podaci.

1.565.197 kn

Ukupni prihod

1.173.309 kn

Ukupni rashod

342.102 kn

Dobit

-

Gubitak


JAVNI BILJEŽNIK - TANJA FERENC - Podaci o plaći

Broj zaposlenih: 6 osoba.
Prosječna plaća: 4.839 kn

Prosjek neto plaće u RH za 2017.

5.960 kuna
Prosječna plaća: JAVNI BILJEŽNIK - TANJA FERENC.

4.839 kn

Povezane osobe

OSNIVAČI/ČLANOVI DRUŠTVA


STATISTIKA - PODACI

Matični: 80165567
Naziv poslovnog subjekta: JAVNI BILJEŽNIK - TANJA FERENC
Pošta: 52440
Mjesto: POREČ
Adresa: TRG SLOBODE 2
Šifra općine: 348
Naziv općine: POREČ
NKD djeltanosti: 6910
Opis šifre djelatnosti: Pravne djelatnosti

PRAVOSUDJE

Godina osnivanja: -
Trgovački sud: Pazin
MBS: biljeznik-162950

Link na pravosudni registar: JAVNI BILJEŽNIK - TANJA FERENC - Pravosudje - Registar