A 13 D.O.O.

OIB: 69436571416
Adresa: POREČ, VUKOVARSKA 19

Direktor/uprava:

A 13 D.O.O. - Financijski podaci

Ukupni prihodi: 272.376 kn
Ukupni rashodi: 260.423 kn
Neto dobit/gubitak: 10.758 kn.

Prikaz finacijskih podatka FINA-e za prošlu financijsku godinu.

Prikazuju se samo osnovni podaci.

272.376 kn

Ukupni prihod

260.423 kn

Ukupni rashod

10.758 kn

Dobit

-

Gubitak


A 13 D.O.O. - Podaci o plaći

Broj zaposlenih: 1 osoba.
Prosječna plaća: 4.442 kn

Prosjek neto plaće u RH za 2018.

6.242 kuna
Prosječna plaća: A 13 D.O.O..

4.442 kn

Povezane osobe

OSNIVAČI/ČLANOVI DRUŠTVA


STATISTIKA - PODACI

Matični: 5391032
Naziv poslovnog subjekta: A 13 D.O.O.
Pošta: 52440
Mjesto: POREČ
Adresa: VUKOVARSKA 19
Šifra općine: 348
Naziv općine: POREČ
NKD djeltanosti: 4120
Opis šifre djelatnosti: Gradnja stambenih i nestambenih zgrada

PRAVOSUDJE

Godina osnivanja: -
Trgovački sud: Pazin
MBS: 130113217

Link na pravosudni registar: A 13 D.O.O. - Pravosudje - Registar