A & O TWIEG D.O.O.

OIB: 67963651426
Adresa: RAVNI 3 A, LABIN

Direktor/uprava:

A & O TWIEG D.O.O. - Financijski podaci

Ukupni prihodi: 0 kn
Ukupni rashodi: 198.760 kn
Neto dobit/gubitak: -198.760 kn.

Prikaz finacijskih podatka FINA-e za prošlu financijsku godinu.

Prikazuju se samo osnovni podaci.

-

Ukupni prihod

198.760 kn

Ukupni rashod

-

Dobit

198.760 kn

Gubitak


A & O TWIEG D.O.O. - Podaci o plaći

Broj zaposlenih: 2 osoba.
Prosječna plaća: 3.813 kn

Prosjek neto plaće u RH za 2018.

6.242 kuna
Prosječna plaća: A & O TWIEG D.O.O..

3.813 kn

Povezane osobe

OSNIVAČI/ČLANOVI DRUŠTVA


STATISTIKA - PODACI

Matični: 5355559
Naziv poslovnog subjekta: A & O TWIEG D.O.O.
Pošta: 52220
Mjesto: LABIN
Adresa: RAVNI 3 A
Šifra općine: 368
Naziv općine: RAŠA
NKD djeltanosti: 5520
Opis šifre djelatnosti: Odmarališta i slični objekti za kraći odmor

PRAVOSUDJE

Godina osnivanja: -
Trgovački sud: Pazin
MBS: 130111104

Link na pravosudni registar: A & O TWIEG D.O.O. - Pravosudje - Registar