AO 57 D.O.O.

OIB: 75756408203
Adresa: SJEVERNA ULICA 5, BUZET

Direktor/uprava:

AO 57 D.O.O. - Financijski podaci

Ukupni prihodi: 317.150 kn
Ukupni rashodi: 316.994 kn
Neto dobit/gubitak: 23 kn.

Prikaz finacijskih podatka FINA-e za prošlu financijsku godinu.

Prikazuju se samo osnovni podaci.

317.150 kn

Ukupni prihod

316.994 kn

Ukupni rashod

23 kn

Dobit

-

Gubitak


AO 57 D.O.O. - Podaci o plaći

Broj zaposlenih: 1 osoba.
Prosječna plaća: 6.772 kn

Prosjek neto plaće u RH za 2018.

6.242 kuna
Prosječna plaća: AO 57 D.O.O..

6.772 kn

Povezane osobe

OSNIVAČI/ČLANOVI DRUŠTVA


STATISTIKA - PODACI

Matični: 5300304
Naziv poslovnog subjekta: AO 57 D.O.O.
Pošta: 52420
Mjesto: BUZET
Adresa: SJEVERNA ULICA 5
Šifra općine: 43
Naziv općine: BUZET
NKD djeltanosti: 7111
Opis šifre djelatnosti: Arhitektonske djelatnosti

PRAVOSUDJE

Godina osnivanja: -
Trgovački sud: Pazin
MBS: 130107622

Link na pravosudni registar: AO 57 D.O.O. - Pravosudje - Registar