3 MINUTES JOB J.D.O.O.

OIB: 72852480577
Adresa: ULICA DOMENICA SEGALLE 8, ROVINJ

Direktor/uprava:

3 MINUTES JOB J.D.O.O. - Financijski podaci

Ukupni prihodi: 379.896 kn
Ukupni rashodi: 218.549 kn
Neto dobit/gubitak: 161.347 kn.

Prikaz finacijskih podatka FINA-e za prošlu financijsku godinu.

Prikazuju se samo osnovni podaci.

379.896 kn

Ukupni prihod

218.549 kn

Ukupni rashod

161.347 kn

Dobit

-

Gubitak


3 MINUTES JOB J.D.O.O. - Podaci o plaći

Broj zaposlenih: 1 osoba.
Prosječna plaća: 5.226 kn

Prosjek neto plaće u RH za 2018.

6.242 kuna
Prosječna plaća: 3 MINUTES JOB J.D.O.O..

5.226 kn

Povezane osobe

OSNIVAČI/ČLANOVI DRUŠTVA


STATISTIKA - PODACI

Matični: 5299616
Naziv poslovnog subjekta: 3 MINUTES JOB J.D.O.O.
Pošta: 52210
Mjesto: ROVINJ
Adresa: ULICA DOMENICA SEGALLE 8
Šifra općine: 374
Naziv općine: ROVINJ
NKD djeltanosti: 6312
Opis šifre djelatnosti: Internetski portali

PRAVOSUDJE

Godina osnivanja: -
Trgovački sud: Pazin
MBS: 130107575

Link na pravosudni registar: 3 MINUTES JOB J.D.O.O. - Pravosudje - Registar