3 MINUTES JOB J.D.O.O.

OIB: 72852480577
Adresa: ULICA DOMENICA SEGALLE 8, ROVINJ

Direktor/uprava:

3 MINUTES JOB J.D.O.O. - Financijski podaci

Ukupni prihodi: 1.209 kn
Ukupni rashodi: 161.637 kn
Neto dobit/gubitak: -160.428 kn.

Prikaz finacijskih podatka FINA-e za prošlu financijsku godinu.

Prikazuju se samo osnovni podaci.

1.209 kn

Ukupni prihod

161.637 kn

Ukupni rashod

-

Dobit

160.428 kn

Gubitak


3 MINUTES JOB J.D.O.O. - Podaci o plaći

Broj zaposlenih: 1 osoba.
Prosječna plaća: 6.814 kn

Prosjek neto plaće u RH za 2018.

6.242 kuna
Prosječna plaća: 3 MINUTES JOB J.D.O.O..

6.814 kn

Povezane osobe

OSNIVAČI/ČLANOVI DRUŠTVA


STATISTIKA - PODACI

Matični: 05299616
Naziv poslovnog subjekta: 3 MINUTES JOB J.D.O.O.
Pošta: 52210
Mjesto: ROVINJ
Adresa: ULICA DOMENICA SEGALLE 8
Šifra općine: 374
Naziv općine: ROVINJ
NKD djeltanosti: 6312
Opis šifre djelatnosti: Internetski portali

PRAVOSUDJE

Godina osnivanja: -
Trgovački sud: Pazin
MBS: 130107575

Link na pravosudni registar: 3 MINUTES JOB J.D.O.O. - Pravosudje - Registar