AD APP J.D.O.O.

OIB: 95440056344
Adresa: BARTOLOMEO BIASOLETTO 45, VODNJAN

Direktor/uprava:

AD APP J.D.O.O. - Financijski podaci

Ukupni prihodi: 0 kn
Ukupni rashodi: 36.875 kn
Neto dobit/gubitak: -36.875 kn.

Prikaz finacijskih podatka FINA-e za prošlu financijsku godinu.

Prikazuju se samo osnovni podaci.

-

Ukupni prihod

36.875 kn

Ukupni rashod

-

Dobit

36.875 kn

Gubitak


AD APP J.D.O.O. - Podaci o plaći

Broj zaposlenih: 0 osoba.
Prosječna plaća: 0 kn

Prosjek neto plaće u RH za 2018.

6.242 kuna
Prosječna plaća: AD APP J.D.O.O..

0 kn

Povezane osobe

OSNIVAČI/ČLANOVI DRUŠTVA


STATISTIKA - PODACI

Matični: 5291887
Naziv poslovnog subjekta: AD APP J.D.O.O.
Pošta: 52215
Mjesto: VODNJAN
Adresa: BARTOLOMEO BIASOLETTO 45
Šifra općine: 502
Naziv općine: VODNJAN
NKD djeltanosti: 6312
Opis šifre djelatnosti: Internetski portali

PRAVOSUDJE

Godina osnivanja: -
Trgovački sud: Pazin
MBS: 130107204

Link na pravosudni registar: AD APP J.D.O.O. - Pravosudje - Registar