44 DEGREES SOUTH D.O.O.

OIB: 37782307140
Adresa: ULICA 1.MAJA 3, VODNJAN

Direktor/uprava:

44 DEGREES SOUTH D.O.O. - Financijski podaci

Ukupni prihodi: 460.741 kn
Ukupni rashodi: 402.457 kn
Neto dobit/gubitak: 52.456 kn.

Prikaz finacijskih podatka FINA-e za prošlu financijsku godinu.

Prikazuju se samo osnovni podaci.

460.741 kn

Ukupni prihod

402.457 kn

Ukupni rashod

52.456 kn

Dobit

-

Gubitak


44 DEGREES SOUTH D.O.O. - Podaci o plaći

Broj zaposlenih: 1 osoba.
Prosječna plaća: 3.400 kn

Prosjek neto plaće u RH za 2018.

6.242 kuna
Prosječna plaća: 44 DEGREES SOUTH D.O.O..

3.400 kn

Povezane osobe

OSNIVAČI/ČLANOVI DRUŠTVA


STATISTIKA - PODACI

Matični: 5271371
Naziv poslovnog subjekta: 44 DEGREES SOUTH D.O.O.
Pošta: 52215
Mjesto: VODNJAN
Adresa: ULICA 1.MAJA BB
Šifra općine: 502
Naziv općine: VODNJAN
NKD djeltanosti: 5630
Opis šifre djelatnosti: Djelatnosti pripreme i usluživanja pića

PRAVOSUDJE

Godina osnivanja: -
Trgovački sud: Pazin
MBS: 130105321

Link na pravosudni registar: 44 DEGREES SOUTH D.O.O. - Pravosudje - Registar