100 MIGLIA J.D.O.O.

OIB: 19505417302
Adresa: PARTIZANSKA 26A, TAR

Direktor/uprava:

100 MIGLIA J.D.O.O. - Financijski podaci

Ukupni prihodi: 278.199 kn
Ukupni rashodi: 299.497 kn
Neto dobit/gubitak: -21.298 kn.

Prikaz finacijskih podatka FINA-e za prošlu financijsku godinu.

Prikazuju se samo osnovni podaci.

278.199 kn

Ukupni prihod

299.497 kn

Ukupni rashod

-

Dobit

21.298 kn

Gubitak


100 MIGLIA J.D.O.O. - Podaci o plaći

Broj zaposlenih: 2 osoba.
Prosječna plaća: 2.765 kn

Prosjek neto plaće u RH za 2018.

6.242 kuna
Prosječna plaća: 100 MIGLIA J.D.O.O..

2.765 kn

Povezane osobe

OSNIVAČI/ČLANOVI DRUŠTVA


STATISTIKA - PODACI

Matični: 05255856
Naziv poslovnog subjekta: 100 MIGLIA J.D.O.O.
Pošta: 52440
Mjesto: TAR
Adresa: PARTIZANSKA 26A
Šifra općine: 631
Naziv općine: TAR-VABRIGA
NKD djeltanosti: 0311
Opis šifre djelatnosti: Morski ribolov

PRAVOSUDJE

Godina osnivanja: -
Trgovački sud: Pazin
MBS: 130104999

Link na pravosudni registar: 100 MIGLIA J.D.O.O. - Pravosudje - Registar