DATA MIND D.O.O.

OIB: 44345621600
Adresa: NOBILEOVA ULICA 4, PULA

Direktor/uprava:

DATA MIND D.O.O. - Financijski podaci

Ukupni prihodi: 449.349 kn
Ukupni rashodi: 201.592 kn
Neto dobit/gubitak: 220.865 kn.

Prikaz finacijskih podatka FINA-e za prošlu financijsku godinu.

Prikazuju se samo osnovni podaci.

449.349 kn

Ukupni prihod

201.592 kn

Ukupni rashod

220.865 kn

Dobit

-

Gubitak


DATA MIND D.O.O. - Podaci o plaći

Broj zaposlenih: 1 osoba.
Prosječna plaća: 6.276 kn

Prosjek neto plaće u RH za 2018.

6.242 kuna
Prosječna plaća: DATA MIND D.O.O..

6.276 kn

Povezane osobe

OSNIVAČI/ČLANOVI DRUŠTVA


STATISTIKA - PODACI

Matični: 5245206
Naziv poslovnog subjekta: DATA MIND D.O.O.
Pošta: 52100
Mjesto: PULA
Adresa: NOBILEOVA ULICA 4
Šifra općine: 359
Naziv općine: PULA
NKD djeltanosti: 6201
Opis šifre djelatnosti: Računalno programiranje

PRAVOSUDJE

Godina osnivanja: -
Trgovački sud: Pazin
MBS: 130104360

Link na pravosudni registar: DATA MIND D.O.O. - Pravosudje - Registar