24ADRIA D.O.O

OIB: 71286486334
Adresa: DALMATINSKA 10, POREČ

Direktor/uprava:

24ADRIA D.O.O - Financijski podaci

Ukupni prihodi: 238.341 kn
Ukupni rashodi: 340.627 kn
Neto dobit/gubitak: -102.286 kn.

Prikaz finacijskih podatka FINA-e za prošlu financijsku godinu.

Prikazuju se samo osnovni podaci.

238.341 kn

Ukupni prihod

340.627 kn

Ukupni rashod

-

Dobit

102.286 kn

Gubitak


24ADRIA D.O.O - Podaci o plaći

Broj zaposlenih: 1 osoba.
Prosječna plaća: 3.802 kn

Prosjek neto plaće u RH za 2018.

6.242 kuna
Prosječna plaća: 24ADRIA D.O.O.

3.802 kn

Povezane osobe

OSNIVAČI/ČLANOVI DRUŠTVA


STATISTIKA - PODACI

Matični: 05212979
Naziv poslovnog subjekta: 24ADRIA D.O.O
Pošta: 52440
Mjesto: POREČ
Adresa: DALMATINSKA 10
Šifra općine: 348
Naziv općine: POREČ
NKD djeltanosti: 7911
Opis šifre djelatnosti: Djelatnosti putničkih agencija

PRAVOSUDJE

Godina osnivanja: -
Trgovački sud: Pazin
MBS: 130101666

Link na pravosudni registar: 24ADRIA D.O.O - Pravosudje - Registar