AUTO CENTAR IVKOVIĆ D.O.O.

OIB: 07518901102
Adresa: PICETI 52B, ČEPLJANI, UMAG

Direktor/uprava:

AUTO CENTAR IVKOVIĆ D.O.O. - Financijski podaci

Ukupni prihodi: 874.511 kn
Ukupni rashodi: 734.024 kn
Neto dobit/gubitak: 127.001 kn.

Prikaz finacijskih podatka FINA-e za prošlu financijsku godinu.

Prikazuju se samo osnovni podaci.

874.511 kn

Ukupni prihod

734.024 kn

Ukupni rashod

127.001 kn

Dobit

-

Gubitak


AUTO CENTAR IVKOVIĆ D.O.O. - Podaci o plaći

Broj zaposlenih: 2 osoba.
Prosječna plaća: 4.760 kn

Prosjek neto plaće u RH za 2018.

6.242 kuna
Prosječna plaća: AUTO CENTAR IVKOVIĆ D.O.O..

4.760 kn

Povezane osobe

OSNIVAČI/ČLANOVI DRUŠTVA


STATISTIKA - PODACI

Matični: 05203848
Naziv poslovnog subjekta: AUTO CENTAR IVKOVIĆ D.O.O.
Pošta: 52470
Mjesto: UMAG
Adresa: PICETI 52B, ČEPLJANI
Šifra općine: 468
Naziv općine: UMAG
NKD djeltanosti: 4520
Opis šifre djelatnosti: Održavanje i popravak motornih vozila

PRAVOSUDJE

Godina osnivanja: -
Trgovački sud: Pazin
MBS: 130101570

Link na pravosudni registar: AUTO CENTAR IVKOVIĆ D.O.O. - Pravosudje - Registar