DIGITALNA AGENCIJA MARKE THING D.O.O.

OIB: 43278652391
Adresa: BANOVČEVA 23, PULA

Direktor/uprava:

DIGITALNA AGENCIJA MARKE THING D.O.O. - Financijski podaci

Ukupni prihodi: 1.025.216 kn
Ukupni rashodi: 693.351 kn
Neto dobit/gubitak: 298.114 kn.

Prikaz finacijskih podatka FINA-e za prošlu financijsku godinu.

Prikazuju se samo osnovni podaci.

1.025.216 kn

Ukupni prihod

693.351 kn

Ukupni rashod

298.114 kn

Dobit

-

Gubitak


DIGITALNA AGENCIJA MARKE THING D.O.O. - Podaci o plaći

Broj zaposlenih: 0 osoba.
Prosječna plaća: 0 kn

Prosjek neto plaće u RH za 2018.

6.242 kuna
Prosječna plaća: DIGITALNA AGENCIJA MARKE THING D.O.O..

0 kn

Povezane osobe

OSNIVAČI/ČLANOVI DRUŠTVA


STATISTIKA - PODACI

Matični: 5202728
Naziv poslovnog subjekta: DIGITALNA AGENCIJA MARKE THING D.O.O.
Pošta: 52100
Mjesto: PULA (POLA)
Adresa: BANOVČEVA ULICA 23
Šifra općine: 359
Naziv općine: PULA
NKD djeltanosti: 6201
Opis šifre djelatnosti: Računalno programiranje

PRAVOSUDJE

Godina osnivanja: -
Trgovački sud: Pazin
MBS: 130101512

Link na pravosudni registar: DIGITALNA AGENCIJA MARKE THING D.O.O. - Pravosudje - Registar