A.G. ART NOVA D.O.O.

OIB: 80941827656
Adresa: LADENCI 116, VINEŽ, LABIN

Direktor/uprava:

A.G. ART NOVA D.O.O. - Financijski podaci

Ukupni prihodi: 134.577 kn
Ukupni rashodi: 128.335 kn
Neto dobit/gubitak: 6.242 kn.

Prikaz finacijskih podatka FINA-e za prošlu financijsku godinu.

Prikazuju se samo osnovni podaci.

134.577 kn

Ukupni prihod

128.335 kn

Ukupni rashod

6.242 kn

Dobit

-

Gubitak


A.G. ART NOVA D.O.O. - Podaci o plaći

Broj zaposlenih: 1 osoba.
Prosječna plaća: 4.610 kn

Prosjek neto plaće u RH za 2018.

6.242 kuna
Prosječna plaća: A.G. ART NOVA D.O.O..

4.610 kn

Povezane osobe

OSNIVAČI/ČLANOVI DRUŠTVA


STATISTIKA - PODACI

Matični: 5202841
Naziv poslovnog subjekta: A.G. ART NOVA D.O.O.
Pošta: 52220
Mjesto: LABIN
Adresa: LADENCI 116, VINEŽ
Šifra općine: 222
Naziv općine: LABIN
NKD djeltanosti: 9602
Opis šifre djelatnosti: Frizerski saloni i saloni za uljepšavanje

PRAVOSUDJE

Godina osnivanja: -
Trgovački sud: Pazin
MBS: 130101504

Link na pravosudni registar: A.G. ART NOVA D.O.O. - Pravosudje - Registar