A.M. MARJANOVIĆ & CO. J.D.O.O.

OIB: 15515779189
Adresa: UMAG, E.MILOŠA 31

Direktor/uprava:

A.M. MARJANOVIĆ & CO. J.D.O.O. - Financijski podaci

Ukupni prihodi: 43.646 kn
Ukupni rashodi: 51.336 kn
Neto dobit/gubitak: -7.690 kn.

Prikaz finacijskih podatka FINA-e za prošlu financijsku godinu.

Prikazuju se samo osnovni podaci.

43.646 kn

Ukupni prihod

51.336 kn

Ukupni rashod

-

Dobit

7.690 kn

Gubitak


A.M. MARJANOVIĆ & CO. J.D.O.O. - Podaci o plaći

Broj zaposlenih: 1 osoba.
Prosječna plaća: 2.289 kn

Prosjek neto plaće u RH za 2018.

6.242 kuna
Prosječna plaća: A.M. MARJANOVIĆ & CO. J.D.O.O..

2.289 kn

Povezane osobe

OSNIVAČI/ČLANOVI DRUŠTVA


STATISTIKA - PODACI

Matični: 5181275
Naziv poslovnog subjekta: A.M. MARJANOVIĆ & CO. J.D.O.O.
Pošta: 52470
Mjesto: UMAG
Adresa: E.MILOŠA 31
Šifra općine: 468
Naziv općine: UMAG
NKD djeltanosti: 5610
Opis šifre djelatnosti: Djelatnosti restorana i ostalih objekata za pripremu i usluživanje hrane

PRAVOSUDJE

Godina osnivanja: -
Trgovački sud: Pazin
MBS: 130100114

Link na pravosudni registar: A.M. MARJANOVIĆ & CO. J.D.O.O. - Pravosudje - Registar