4 THE WORLD D.O.O.

OIB: 44331071974
Adresa: MATKA LAGINJE 22, UMAG

Direktor/uprava:

4 THE WORLD D.O.O. - Financijski podaci

Ukupni prihodi: 0 kn
Ukupni rashodi: 3.434 kn
Neto dobit/gubitak: -3.434 kn.

Prikaz finacijskih podatka FINA-e za prošlu financijsku godinu.

Prikazuju se samo osnovni podaci.

-

Ukupni prihod

3.434 kn

Ukupni rashod

-

Dobit

3.434 kn

Gubitak


4 THE WORLD D.O.O. - Podaci o plaći

Broj zaposlenih: 0 osoba.
Prosječna plaća: 0 kn

Prosjek neto plaće u RH za 2018.

6.242 kuna
Prosječna plaća: 4 THE WORLD D.O.O..

0 kn

Povezane osobe

OSNIVAČI/ČLANOVI DRUŠTVA


STATISTIKA - PODACI

Matični: 05156246
Naziv poslovnog subjekta: 4 THE WORLD D.O.O.
Pošta: 52470
Mjesto: UMAG
Adresa: MATKA LAGINJE 22
Šifra općine: 468
Naziv općine: UMAG
NKD djeltanosti: 4799
Opis šifre djelatnosti: Ostala trgovina na malo izvan prodavaonica, štandova i tržnica

PRAVOSUDJE

Godina osnivanja: -
Trgovački sud: Pazin
MBS: 130098458

Link na pravosudni registar: 4 THE WORLD D.O.O. - Pravosudje - Registar