DGROOPS ADRIATIC D.O.O.

OIB: 29578667619
Adresa: MATEA BENUSSI CIO 10, POREČ

Direktor/uprava:

DGROOPS ADRIATIC D.O.O. - Financijski podaci

Ukupni prihodi: 4.957 kn
Ukupni rashodi: 295.247 kn
Neto dobit/gubitak: -290.290 kn.

Prikaz finacijskih podatka FINA-e za prošlu financijsku godinu.

Prikazuju se samo osnovni podaci.

4.957 kn

Ukupni prihod

295.247 kn

Ukupni rashod

-

Dobit

290.290 kn

Gubitak


DGROOPS ADRIATIC D.O.O. - Podaci o plaći

Broj zaposlenih: 1 osoba.
Prosječna plaća: 4.619 kn

Prosjek neto plaće u RH za 2018.

6.242 kuna
Prosječna plaća: DGROOPS ADRIATIC D.O.O..

4.619 kn

Povezane osobe

OSNIVAČI/ČLANOVI DRUŠTVA


STATISTIKA - PODACI

Matični: 5149304
Naziv poslovnog subjekta: DGROOPS ADRIATIC D.O.O.
Pošta: 52440
Mjesto: POREČ
Adresa: MATEA BENUSSI CIO 10
Šifra općine: 348
Naziv općine: POREČ
NKD djeltanosti: 6312
Opis šifre djelatnosti: Internetski portali

PRAVOSUDJE

Godina osnivanja: -
Trgovački sud: Pazin
MBS: 130097859

Link na pravosudni registar: DGROOPS ADRIATIC D.O.O. - Pravosudje - Registar