ALBONA PROJEKT D.O.O.

OIB: 27006295196
Adresa: SVETA KATARINA 16, LABIN

Direktor/uprava:

ALBONA PROJEKT D.O.O. - Financijski podaci

Ukupni prihodi: 0 kn
Ukupni rashodi: 2.935 kn
Neto dobit/gubitak: -2.935 kn.

Prikaz finacijskih podatka FINA-e za prošlu financijsku godinu.

Prikazuju se samo osnovni podaci.

-

Ukupni prihod

2.935 kn

Ukupni rashod

-

Dobit

2.935 kn

Gubitak


ALBONA PROJEKT D.O.O. - Podaci o plaći

Broj zaposlenih: 0 osoba.
Prosječna plaća: 0 kn

Prosjek neto plaće u RH za 2018.

6.242 kuna
Prosječna plaća: ALBONA PROJEKT D.O.O..

0 kn

Povezane osobe

OSNIVAČI/ČLANOVI DRUŠTVA


STATISTIKA - PODACI

Matični: 5117151
Naziv poslovnog subjekta: ALBONA PROJEKT D.O.O.
Pošta: 52220
Mjesto: LABIN
Adresa: SVETA KATARINA 16
Šifra općine: 222
Naziv općine: LABIN
NKD djeltanosti: 7111
Opis šifre djelatnosti: Arhitektonske djelatnosti

PRAVOSUDJE

Godina osnivanja: -
Trgovački sud: Pazin
MBS: 130095576

Link na pravosudni registar: ALBONA PROJEKT D.O.O. - Pravosudje - Registar