AUTO DRVO RAD J.D.O.O.

OIB: 02290248836
Adresa: KOCHOVA ULICA 13, PULA

Direktor/uprava:

AUTO DRVO RAD J.D.O.O. - Financijski podaci

Ukupni prihodi: 593.879 kn
Ukupni rashodi: 698.817 kn
Neto dobit/gubitak: -104.938 kn.

Prikaz finacijskih podatka FINA-e za prošlu financijsku godinu.

Prikazuju se samo osnovni podaci.

593.879 kn

Ukupni prihod

698.817 kn

Ukupni rashod

-

Dobit

104.938 kn

Gubitak


AUTO DRVO RAD J.D.O.O. - Podaci o plaći

Broj zaposlenih: 1 osoba.
Prosječna plaća: 4.417 kn

Prosjek neto plaće u RH za 2018.

6.242 kuna
Prosječna plaća: AUTO DRVO RAD J.D.O.O..

4.417 kn

Povezane osobe

OSNIVAČI/ČLANOVI DRUŠTVA


STATISTIKA - PODACI

Matični: 05098319
Naziv poslovnog subjekta: AUTO DRVO RAD J.D.O.O.
Pošta: 52100
Mjesto: PULA
Adresa: KOCHOVA ULICA 13
Šifra općine: 359
Naziv općine: PULA
NKD djeltanosti: 4511
Opis šifre djelatnosti: Trgovina automobilima i motornim vozilima lake kategorije

PRAVOSUDJE

Godina osnivanja: -
Trgovački sud: Pazin
MBS: 130095138

Link na pravosudni registar: AUTO DRVO RAD J.D.O.O. - Pravosudje - Registar