ARCHI PLAN D.O.O.

OIB: 18454373033
Adresa: SLATINKA 2, NOVA VAS

Direktor/uprava:

ARCHI PLAN D.O.O. - Financijski podaci

Ukupni prihodi: 838.414 kn
Ukupni rashodi: 616.807 kn
Neto dobit/gubitak: 201.127 kn.

Prikaz finacijskih podatka FINA-e za prošlu financijsku godinu.

Prikazuju se samo osnovni podaci.

838.414 kn

Ukupni prihod

616.807 kn

Ukupni rashod

201.127 kn

Dobit

-

Gubitak


ARCHI PLAN D.O.O. - Podaci o plaći

Broj zaposlenih: 2 osoba.
Prosječna plaća: 5.186 kn

Prosjek neto plaće u RH za 2018.

6.242 kuna
Prosječna plaća: ARCHI PLAN D.O.O..

5.186 kn

Povezane osobe

OSNIVAČI/ČLANOVI DRUŠTVA


STATISTIKA - PODACI

Matični: 5078121
Naziv poslovnog subjekta: ARCHI PLAN D.O.O.
Pošta: 52446
Mjesto: NOVA VAS
Adresa: SLATINKA 2
Šifra općine: 348
Naziv općine: POREČ
NKD djeltanosti: 7111
Opis šifre djelatnosti: Arhitektonske djelatnosti

PRAVOSUDJE

Godina osnivanja: -
Trgovački sud: Pazin
MBS: 130093606

Link na pravosudni registar: ARCHI PLAN D.O.O. - Pravosudje - Registar