ALINA J.D.O.O.

OIB: 49096204422
Adresa: EPULONOVA 1, POREČ

Direktor/uprava:

ALINA J.D.O.O. - Financijski podaci

Ukupni prihodi: 210.703 kn
Ukupni rashodi: 222.425 kn
Neto dobit/gubitak: -11.722 kn.

Prikaz finacijskih podatka FINA-e za prošlu financijsku godinu.

Prikazuju se samo osnovni podaci.

210.703 kn

Ukupni prihod

222.425 kn

Ukupni rashod

-

Dobit

11.722 kn

Gubitak


ALINA J.D.O.O. - Podaci o plaći

Broj zaposlenih: 1 osoba.
Prosječna plaća: 6.293 kn

Prosjek neto plaće u RH za 2018.

6.242 kuna
Prosječna plaća: ALINA J.D.O.O..

6.293 kn

Povezane osobe

OSNIVAČI/ČLANOVI DRUŠTVA


STATISTIKA - PODACI

Matični: 05074134
Naziv poslovnog subjekta: ALINA J.D.O.O.
Pošta: 52440
Mjesto: POREČ
Adresa: EPULONOVA 1
Šifra općine: 348
Naziv općine: POREČ
NKD djeltanosti: 5610
Opis šifre djelatnosti: Djelatnosti restorana i ostalih objekata za pripremu i usluživanje hrane

PRAVOSUDJE

Godina osnivanja: -
Trgovački sud: Pazin
MBS: 130093253

Link na pravosudni registar: ALINA J.D.O.O. - Pravosudje - Registar