A.F. DESIGN D.O.O.

OIB: 95213143624
Adresa: MARSOVO POLJE 8, PULA

Direktor/uprava:

A.F. DESIGN D.O.O. - Financijski podaci

Ukupni prihodi: 138.297 kn
Ukupni rashodi: 141.920 kn
Neto dobit/gubitak: -3.623 kn.

Prikaz finacijskih podatka FINA-e za prošlu financijsku godinu.

Prikazuju se samo osnovni podaci.

138.297 kn

Ukupni prihod

141.920 kn

Ukupni rashod

-

Dobit

3.623 kn

Gubitak


A.F. DESIGN D.O.O. - Podaci o plaći

Broj zaposlenih: 1 osoba.
Prosječna plaća: 4.631 kn

Prosjek neto plaće u RH za 2018.

6.242 kuna
Prosječna plaća: A.F. DESIGN D.O.O..

4.631 kn

Povezane osobe

OSNIVAČI/ČLANOVI DRUŠTVA


STATISTIKA - PODACI

Matični: 05037484
Naziv poslovnog subjekta: A.F. DESIGN D.O.O.
Pošta: 52100
Mjesto: PULA
Adresa: MARSOVO POLJE 8
Šifra općine: 359
Naziv općine: PULA
NKD djeltanosti: 3315
Opis šifre djelatnosti: Popravak i održavanje brodova i čamaca

PRAVOSUDJE

Godina osnivanja: -
Trgovački sud: Pazin
MBS: 130090958

Link na pravosudni registar: A.F. DESIGN D.O.O. - Pravosudje - Registar