A.F. DESIGN D.O.O.

OIB: 95213143624
Adresa: MARSOVO POLJE 8, PULA

Direktor/uprava:

A.F. DESIGN D.O.O. - Financijski podaci

Ukupni prihodi: 913.316 kn
Ukupni rashodi: 688.961 kn
Neto dobit/gubitak: 196.358 kn.

Prikaz finacijskih podatka FINA-e za prošlu financijsku godinu.

Prikazuju se samo osnovni podaci.

913.316 kn

Ukupni prihod

688.961 kn

Ukupni rashod

196.358 kn

Dobit

-

Gubitak


A.F. DESIGN D.O.O. - Podaci o plaći

Broj zaposlenih: 1 osoba.
Prosječna plaća: 19.783 kn

Prosjek neto plaće u RH za 2018.

6.242 kuna
Prosječna plaća: A.F. DESIGN D.O.O..

19.783 kn

Povezane osobe

OSNIVAČI/ČLANOVI DRUŠTVA


STATISTIKA - PODACI

Matični: 05037484
Naziv poslovnog subjekta: A.F. DESIGN D.O.O.
Pošta: 52100
Mjesto: PULA
Adresa: MARSOVO POLJE 8
Šifra općine: 359
Naziv općine: PULA
NKD djeltanosti: 3315
Opis šifre djelatnosti: Popravak i održavanje brodova i čamaca

PRAVOSUDJE

Godina osnivanja: -
Trgovački sud: Pazin
MBS: 130090958

Link na pravosudni registar: A.F. DESIGN D.O.O. - Pravosudje - Registar