4. SPRINGS D.O.O.

OIB: 29033836969
Adresa: VIŠKOVIĆI 347 A, LABIN

Direktor/uprava:

4. SPRINGS D.O.O. - Financijski podaci

Ukupni prihodi: 2.294.559 kn
Ukupni rashodi: 1.702.523 kn
Neto dobit/gubitak: 520.917 kn.

Prikaz finacijskih podatka FINA-e za prošlu financijsku godinu.

Prikazuju se samo osnovni podaci.

2.294.559 kn

Ukupni prihod

1.702.523 kn

Ukupni rashod

520.917 kn

Dobit

-

Gubitak


4. SPRINGS D.O.O. - Podaci o plaći

Broj zaposlenih: 0 osoba.
Prosječna plaća: 0 kn

Prosjek neto plaće u RH za 2018.

6.242 kuna
Prosječna plaća: 4. SPRINGS D.O.O..

0 kn

Povezane osobe

OSNIVAČI/ČLANOVI DRUŠTVA


STATISTIKA - PODACI

Matični: 05036780
Naziv poslovnog subjekta: 4. SPRINGS D.O.O.
Pošta: 52220
Mjesto: LABIN
Adresa: VIŠKOVIĆI 347 A
Šifra općine: 222
Naziv općine: LABIN
NKD djeltanosti: 4690
Opis šifre djelatnosti: Nespecijalizirana trgovina na veliko

PRAVOSUDJE

Godina osnivanja: -
Trgovački sud: Pazin
MBS: 130090781

Link na pravosudni registar: 4. SPRINGS D.O.O. - Pravosudje - Registar