FOX & HOUND D.O.O

OIB: 21840961627
Adresa: AMFITEATARSKA 2, PULA

Direktor/uprava:

FOX & HOUND D.O.O - Financijski podaci

Ukupni prihodi: 0 kn
Ukupni rashodi: 57.773 kn
Neto dobit/gubitak: -57.773 kn.

Prikaz finacijskih podatka FINA-e za prošlu financijsku godinu.

Prikazuju se samo osnovni podaci.

-

Ukupni prihod

57.773 kn

Ukupni rashod

-

Dobit

57.773 kn

Gubitak


FOX & HOUND D.O.O - Podaci o plaći

Broj zaposlenih: 0 osoba.
Prosječna plaća: 0 kn

Prosjek neto plaće u RH za 2018.

6.242 kuna
Prosječna plaća: FOX & HOUND D.O.O.

0 kn

Povezane osobe

OSNIVAČI/ČLANOVI DRUŠTVA


STATISTIKA - PODACI

Matični: 05034175
Naziv poslovnog subjekta: FOX & HOUND D.O.O
Pošta: 52100
Mjesto: PULA
Adresa: AMFITEATARSKA 2
Šifra općine: 359
Naziv općine: PULA
NKD djeltanosti: 6201
Opis šifre djelatnosti: Računalno programiranje

PRAVOSUDJE

Godina osnivanja: -
Trgovački sud: Pazin
MBS: 130090636

Link na pravosudni registar: FOX & HOUND D.O.O - Pravosudje - Registar