0409 STRATEGIES J.D.O.O. ZA SAVJETOVANJE I USLUG

OIB: 18910680451
Adresa: MATE VLAŠIĆA 20, POREČ - PARENZO

Direktor/uprava:

0409 STRATEGIES J.D.O.O. ZA SAVJETOVANJE I USLUG - Financijski podaci

Ukupni prihodi: 241.863 kn
Ukupni rashodi: 237.975 kn
Neto dobit/gubitak: 3.888 kn.

Prikaz finacijskih podatka FINA-e za prošlu financijsku godinu.

Prikazuju se samo osnovni podaci.

241.863 kn

Ukupni prihod

237.975 kn

Ukupni rashod

3.888 kn

Dobit

-

Gubitak


0409 STRATEGIES J.D.O.O. ZA SAVJETOVANJE I USLUG - Podaci o plaći

Broj zaposlenih: 1 osoba.
Prosječna plaća: 5.514 kn

Prosjek neto plaće u RH za 2018.

6.242 kuna
Prosječna plaća: 0409 STRATEGIES J.D.O.O. ZA SAVJETOVANJE I USLUG.

5.514 kn

Povezane osobe

OSNIVAČI/ČLANOVI DRUŠTVA


STATISTIKA - PODACI

Matični: 05021162
Naziv poslovnog subjekta: 0409 STRATEGIES J.D.O.O. ZA SAVJETOVANJE I USLUG
Pošta: 52440
Mjesto: POREČ - PARENZO
Adresa: MATE VLAŠIĆA 20
Šifra općine: 348
Naziv općine: POREČ
NKD djeltanosti: 7311
Opis šifre djelatnosti: Agencije za promidžbu (reklamu i propagandu)

PRAVOSUDJE

Godina osnivanja: -
Trgovački sud: Pazin
MBS: 130089193

Link na pravosudni registar: 0409 STRATEGIES J.D.O.O. ZA SAVJETOVANJE I USLUG - Pravosudje - Registar