360 ISTRIA J.D.O.O.

OIB: 98971696689
Adresa: CVITANI 61, PAZIN

Direktor/uprava:

360 ISTRIA J.D.O.O. - Financijski podaci

Ukupni prihodi: 7 kn
Ukupni rashodi: 148.705 kn
Neto dobit/gubitak: -148.698 kn.

Prikaz finacijskih podatka FINA-e za prošlu financijsku godinu.

Prikazuju se samo osnovni podaci.

7 kn

Ukupni prihod

148.705 kn

Ukupni rashod

-

Dobit

148.698 kn

Gubitak


360 ISTRIA J.D.O.O. - Podaci o plaći

Broj zaposlenih: 1 osoba.
Prosječna plaća: 4.438 kn

Prosjek neto plaće u RH za 2018.

6.242 kuna
Prosječna plaća: 360ISTRIA J.D.O.O..

4.438 kn

Povezane osobe

OSNIVAČI/ČLANOVI DRUŠTVA


STATISTIKA - PODACI

Matični: 4996615
Naziv poslovnog subjekta: 360 ISTRIA J.D.O.O.
Pošta: 52000
Mjesto: PAZIN
Adresa: CVITANI 61
Šifra općine: 321
Naziv općine: PAZIN
NKD djeltanosti: 6810
Opis šifre djelatnosti: Kupnja i prodaja vlastitih nekretnina

PRAVOSUDJE

Godina osnivanja: -
Trgovački sud: Pazin
MBS: 130087938

Link na pravosudni registar: 360 ISTRIA J.D.O.O. - Pravosudje - Registar